Psykolog Jette Gelbek, cand. psyk. Aut.

Mental balance

 

Jeg holder ferielukket og er tilbage den 5.8. God sommer.

 

Din mentale balance er medfødt

Vi er alle født psykisk sunde og i mental balance og med evnen til at genfinde den mentale balance. Dit sind er skabt til at trives og stræber altid efter klarhed og ro. Dette er ikke det samme som at vi altid har det godt. På samme måde som en babys gråd er psykisk sund, fordi det er babyens måde at give udtryk for et udækket behov, så er dine følelser og kroppens signaler også en del af den psykiske sundhed. Vi oplever det bare ikke altid sådan og vi kan både overhøre signalerne og misforstå dem. Derfor opleves det så hjælpsomt at få en grundlæggende forståelse for, hvordan sindet er designet.

 

Ude af balance?

I perioder at vores liv kan vi opleve at den mentale balance er forrykket og vi kan føle os uligevægtige, triste, angste, irritable, vrede, stressede og helt ved siden af os selv. Hverdagen kan komme til at opleves som en kamp. Mange prøver at løse problemet ved at analysere og gruble over, hvad der er galt eller ved at bekymre sig, men overtænkningen fører til ”overfølelser” og måske endda overhandling.

Den kamp er hård og opslidende, fordi den bygger på en fejlagtig præmis, der i bund og grund foreslår at vi ved at kæmpe kan falde til ro. Hvis dit mål er at opnå mental balance igen, så er det vigtigt at vide, hvordan sindet er designet og hvad sammenhængen er mellem tanker, følelser og alt det i den ydre verden, som kan opleves belastende – og der er håb. Vi er designet til at roen og glæden kommer af sig selv, når vi bruger mindre tid på overtænkning. Rent lavpraktisk er det lettere at klare hverdagens krav og opgaver, når vi går gennem livet med ro i sindet og et klart hoved.

 

Terapi skal være let

Da jeg arbejder ud fra en forståelse af, at vi skaber vores oplevelser gennem vores tanker fra øjeblik til øjeblik, så er afsættet for terapien altid nutiden. Vi behøver ikke snakke din fortid igennem eller bearbejde dine traumer. Det er vigtigere at fokusere på at forstå, hvordan din oplevelse altid er formet af dine tanker og hvordan dine tanker er flygtige, så du efterhånden indefra kan mærke at dit humør letter af sig selv, når du ikke længere fastholder de negative tanker eller den negative forforståelse i nuet. Vi kan kun arbejde med nuet. Fortiden er væk. Fremtiden findes ikke.

Mange er overraskede over hvor let terapi kan føles, når terapien handler om at gøre mindre med tankerne og måske endda endnu mere forundrede over, hvor let det er at handle i hverdagen, når overtænkningen har lagt sig.

 

”Dine oplevelse af livet bliver skabt øjeblik for øjeblik af dine tanker i nuet”

                                                         Sydney Banks

 

Mental balance tilbyder:

 • Samtaler ud fra de 3 principper
 • foredrag
 • kurser

Jeg tilbyder samtaler med børn, unge og voksne vedrørende bl.a.:

 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Mistrivsel
 • OCD
 • PTSD
 • Tankemylder
 • Sorg

 

Du kan se en lille video om, hvad jeg tilbyder i terapien her: