Metakognitiv terapi

– Metacognitive Therapy Institute- certificeret psykolog.

Måske har du oplevelsen af, at du er meget i dit hoved og mindre til stede i hverdagen?

Når man oplever tristhed, depression, angst, stress eller selvusikkerhed, handler det typisk om, at man bruger meget tid på selvkritik, bekymringer, på at forudse negative scenarier eller på at vurdere sit humør eller gruble over, hvorfor man har det, som man har det. Dette sætter følelserne i gang og ved stress og angst måske også kropslige reaktioner som hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, klump i halsen, ondt i maven m.m.

I metakognitiv terapi arbejder vi med, hvordan du kan forholde dig anderledes til invaderende tanker, så du ikke behøver at tænke videre over fx stresstanker, bekymringer, angsttanker, selvkritik og  grublerier. I terapien bruger vi således noget af tiden sammen på at øve forskellige strategier til at have tanker uden at tænke videre over dem. Du vil opleve, hvor befriende det er, at leve i din hverdag, når du er mere til stede og oplever, at du har en ny kontrol over, hvor dit fokus er.

Metakognitiv terapi er virksom ifht.:

  •  Angst og bekymringer
  •  Tristhed og depression
  • OCD
  •  Stress
  • PTSD
  •  Selvværd, selvtillid og selvkritik

“Før kørte tankerne bare rundt i hovedet på mig og jeg følte mig magtesløs. Efter jeg har lært at lade bekymringerne være, har jeg fået overskud til at handle og løse mine problemer.”

Anonym klient, 21 år.

Som psykolog oplever jeg, at metakognitiv terapi er både mere skånsom og mindre tung end andre terapiformer. Jeg oplever hurtigere resultater og samtidig erfarer jeg, at terapien ofte er virksom på flere problemer end det enkelte problem, der præsenteres i den indledende samtale.

Du må forberede dig på, at der er hjemmeopgaver mellem sessionerne, så du kan øve de forskellige strategier, du lærer i terapien. Det er den forandring, du laver i din hverdag imellem sessionerne, der får betydning for dit velbefindende.

Problemet er ikke at man bærer rundt på en ubehagelig fortid. Problemet er snarere, hvor lang tid man bruger på at forholde sig til fortiden. Vi kan ikke lave fortiden om, men vi kan lære effektive strategier til at forholde os anderledes til tanker om fortiden.

Her kan du se en lille video om, hvorfor metakognitiv terapi virker:

 

 


Angst og bekymringer

Angst kan tage mange former. Man kan være angst for sociale situationer, mange mennesker, bakterier, at sige noget foran andre, eksamen, edderkopper, fly, blod, ulykker og meget mere. Angsten kan endda resultere i, at man får angst for at have angst!

Det typiske mønster, når man oplever angst er, at man bruger lang tid dagligt på at bekymre sig. Det kan være, du forudser og forbereder dig på alt det, der kan gå galt og du ser skrækscenarierne for dig. Måske tænker du meget over, hvad andre tænker om dig?

Måske har du en oplevelse af, at tankerne overvælder dig og at du ikke selv kan bestemme, hvad du tænker. Det kan tage ganske kort tid, fra man forestiller sig noget forfærdeligt sker, til angsten får kroppen til at reagere med hjertebanken, sved, rysten, vejrtrækningsbesvær mm. Måske når du ikke at tænke så mange angste tanker, fordi du har vænnet dig til at undgå situationer, der kan fremkalde angsttanker eller fordi du hele tiden sørger for, at du kan føle dig sikker. Disse handlemønstre fodrer angsten og angsttankerne.

I metakognitiv terapi kan jeg lære dig at forholde dig anderledes til dine tanker, så du ikke behøver at bekymre dig og vurdere risici så ofte og så du ikke behøver at have en oplevelse af, at tankerne overvælder dig. Det er en stor befrielse, når du i terapien oplever, at du kan have en udløsende angsttanke – men at du ikke behøver at tænke videre over den. Når bekymringerne og trusselsvurderingen ikke længere fylder hverdagen, udebliver angsten og de kropslige reaktioner og du vil føle dig mere fri til at være aktiv i dit liv.


Tristhed og depression

Ved tristhed og depression er det typisk grublerier, der fylder tankeverdenen. Måske tænker du meget over (tidligere) ubehagelige hændelser eller uretfærdigheder. Måske stiller du dig selv spørgsmål som ”hvorfor kan jeg ikke være glad?” eller ”hvornår holder tristheden op?” Måske har du oplevelsen af at leve i din egen bobbel og have svært ved at være til stede i hverdagen. Ofte grubler man over ens situation, fordi man ønsker at ændre den – men resultatet er faktisk det modsatte. Jo mere man prøver at gruble sig glad, des mere trist bliver man.

I metakognitiv terapi arbejder vi med at finde de bedste strategier til dig, så du kan erfare, at du ikke behøver at tænke videre over udløsende triste tanker. Du vil få en oplevelse af at zoome ind på hverdagen og være til stede i hverdagen i stedet for oplevelsen af at være i dit hoved eller i din egen bobbel. Når de triste tanker fylder mindre, bliver det lettere for dig at være handlende, problemløsende og aktiv i din hverdag.


Stress

Hvis du har lagt mærke til at en stor del af din dag går med planlægnings- og stresstanker, så kan metakognitiv terapi være løsningen for dig. Mange mennesker, der har en oplevelse af at have stress bruger lang tid hver dag på at overskue opgaverne og planlægge, hvordan det hele skal kunne nås. Når planen skrider, fordi der er for mange opgaver eller der sker noget uventet, er det måske dårlig samvittigheds-tanker, der fylder hovedet. Andre har måske mange tanker om, at kvaliteten af arbejdet bliver for dårlig, når opgavebunken er for stor. Måske oplever du, at du ikke selv kan styre tankerne og at de kører automatisk i hovedet. Måske er det derfor, du har svært ved at falde i søvn om aftenen?

Ved hjælp af metakognitiv terapi kan du lære at forholde dig anderledes til dine tanker, så de ikke fylder så meget og tager dit overskud. Når man ikke bruger så lang tid på at håndtere stress-, dårlig samvittigheds- eller perfektionisme tanker, så oplever de fleste, at overskuddet vender tilbage og at det bliver lettere at klare hverdagen – også selvom der fortsat er en stor mængde opgaver.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Betaling

  • Pris: 1000,- per time
  • Betaling kontant eller med MobilePay til: 34423
  • Dankort modtages ikke
  • Afbestilling af tid senest dagen inden kl 16.00. For sen afbestilling faktureres fuldt.

MobilePay